Austrija

Za vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t zimska oprema obvezna je od 1. 11. do 15. 4. u trenutku zimskih uvjeta za vožnju. Tada je obvezna uporaba zimskih pneumatika s min. dubinom profila 4 mm ili ljetnih pneumatika s minimalnom dubinom profila 4 mm i s lancima za snijeg na pogonskim kotačima.  Za vozila opremljena sa zimskim pneumaticima lanci za snijeg obvezni su kod veće količine snijega i kad to traži prometni znak.

Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t moraju biti od 15.11. do 15.4. (bez obzira na vremenske uvjete) opremljena sa zimskim pneumaticima na pogonskoj osovini i imati u priboru primjereno velike lance za snijeg za pogonsku osovinu.

Lanci su dopušteni na dionicama s ugaženim snijegom ili zaleđenim kolnikom, a nisu dopušteni na cesti s raskvašenim ili djelomičnim snijegom.

Kazna za nepoštivanje propisa je 35 eura, a u slučaju ugroze prometa i do 5000 eura.

Bosna i Hercegovina

U razdoblju od 15. studenoga tekuće do 15. travnja iduće godine, bez obzira na vremenske uvjete, sva motorna vozila moraju imati odgovarajuću zimsku opremu i moraju je koristiti u uvjetima kad je snijeg na kolniku ili kad je ugažen ili zaleđen ili kad pada kiša koja se ledi na tlu. Temeljem članka 4. Pravilnika o prometu u zimskim uvjetima (od 2.2.2007).

Za putnička motorna vozila i ostala motorna vozila čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i nemaju više od 8 sjedala, zimska oprema su:- zimski pneumatici na sva četiri kotača. Zimska guma (pneumatik) na svom boku ima oznake: MS, M+S ili M&S i znak snježne pahuljice na stiliziranom obrisu planine s tri vrha, čija dubina gazećeg sloja po dubini iznosi najmanje 4 mm, ili, gume s ljetnim profilom čija je dubina gazećeg sloja minimalno 4 mm i u priboru odgovarajući lanci (za montažu na pogonske kotače u vrijeme zimskih uvjeta).

Za vozila najveće dopuštene mase iznad 3.5 tone i autobuse zimske gume moraju biti na pogonskim kotačima, ili gume s ljetnim profilom s dubinom profila najmanje 4 mm i u priboru lanci (koji se postavljaju na pogonske kotače u slučaju zimskih uvjetima) U zimskoj opremi vozila iznad 3,5 tone su i lopata te vreća pijeska od 25 do 50 kg.

Crna Gora

Uporaba zimske opreme za motorna vozila obvezna je u razdoblju od 15. studenoga do 30. ožujka. Pod obveznom zimskom opremom motornih i priključnih vozila podrazumijevaju se lanci za snijeg pripravni za postavljanje na pogonske kotače, pneumatici minimalne dubine utora na gaznoj površini 4 mm, s tim da pneumatici na pogonskim kotačima moraju biti zimski ili pneumatici s oznakama MS,M+S ili M&S, shodno Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati vozila u prometu na cestama u pogledu dimenzija, ukupne mase, osovinskog opterećenja, zaštite okoline, uređaja i opreme.

Dodatno za teretna vozila i autobuse u zimsku opremu ubraja se i lopata i vreća pijeska. Pravilnikom je propisano i da se na vozilima ne smiju postavljati pneumatici sa čavlima.

Novčana kazna propisana važećim zakonom za neposjedovanje zimske opreme je 20 eura, novčana kazna za neuporabu zimske opreme je 20 eura (kada je na kolniku snijeg i led, a postoji prometni znak – lanci za snijeg, a vozač ne stavi lance na kotače).

Od 6. siječnja 2013. godine (novi) zakon o sigurnosti prometa na cestama, za neposjedovanje zimske opreme visina propisuje novčane kazne od 60 do 150 eura, dok za neuporabu opreme predviđa novčane kazna od 80 do 300 eura (kada je na kolniku snijeg i led, a vozač ne stavi lance na kotače). Vozači koji ne posjeduju zimsku opremu isključuju se iz prometa.

Češka

Od 1. studenoga do 31. ožujka obvezna je zimska oprema na cestama gdje će to biti označeno odgovarajućim znakom. Kazna za neuporabu je 2000 CZK. Zimska oprema je obvezna, bez obzira na vremenske prilike, na autocesti D1, Prag-Brno, na dionici Mirošovice-Kyvalka (21 do 186 km) kao i na brojnim regionalnim i lokalnim cestama (označenim znakom za zimske uvjete). Zimska oprema za vozila do 3,5 tone (najveće dopuštene mase) su 4 zimske (M+S) gume ili 4 ljetne s „profilom“ od najmanje 4 mm dubine. Za vozila s više od 3,5 tone propisane su isto takve gume, no, pogonski kotači moraju biti s gumama, kao i u slučaju ljetnih guma, s najmanje 6 mm dubokim profilom (uz lance za snijeg na pogonskim kotačima s ljetnim gumama). Lanci za snijeg smiju se uporabiti samo na kolnicima potpuno prekrivenim snijegom.

Francuska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom kad su oglašeni zimski uvjeti (snijeg na kolniku) ili kad je s prometnim znakom označena obvezna uporaba (npr. lanci).
Italija

Zimska oprema je, zakonski,  propisana na području doline Aosta, gdje je obvezna od 15.10. do 30.4. Na svim ostalim područjima uporaba zimske opreme obvezna je za vrijeme zimskih uvjeta vožnje. Dopuštena je uporaba zimskih pneumatika ili ljetnih pneumatika s lancima za snijeg. Ako krećete na gorske (alpske) ceste savjetujemo da imate u priboru lance za snijeg i lopatu.

Mađarska

U Mađarskoj zimska oprema nije zakonski propisana, no, za jaka snijega ili veće količine snijega obvezna je uporaba lanaca za snijeg na pogonskim kotačima. U takvim slučajevima uporaba lanaca za snijeg zahtijeva se pri prelasku granice.

Makedonija

U Makedoniji je zimska oprema obvezna između 15. studenoga i 15. ožujka. Zimska oprema motornih vozila do 3,5 t (osim vozila s pogonom na sva četiri kotača) podrazumijeva: 4 zimska pneumatika s najmanje 4 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 4 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.
Zimska oprema vozila s pogonom na sva četiri kotača 4 zimska pneumatika s najmanje 6 mm profila, ili 4 ljetna pneumatika s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg snježne na pogonskim kotačima.

Zimska oprema vozila iznad 3,5 t: su zimski pneumatici s najmanje 6 mm profila na svim kotačima, ili ljetni pneumatici s najmanje 6 mm profila + lanci za snijeg na pogonskim kotačima. Obvezna je i mala lopata za snijeg.

Njemačka

Zakon kaže da sva vozila u vrijeme zimskih uvjeta (snijega na kolniku, ugaženog ili mokrog, poledice) moraju biti opremljena primjerenim pneumaticima –  sva četiri s oznakom M+S ili simbolom snježne pahuljice. Zakon posebno ne traži minimalnu dubinu profila pneumatika, a po njemu ljetne gume s lancima nisu primjerene.

Za teretna vozila iznad 3,5t propisana je uporaba zimskih guma na pogonskoj osovini. Kazna za neuporabu zimske opreme je 40 eura, a u slučaju ugrožavanja prometa minimalna je kazna 80 eura. Propisi vrijede jednako za građane Njemačke i građane ostalih zemalja.

Poljska

Vozila moraju biti opremljena zimskom opremom u vrijeme zimskih uvjeta vožnje, odnosno kad je prometnim znakom označena obvezna uporaba, npr. Znak sa snježnim lancima.

Slovačka

U vrijeme zimskih uvjeta vožnje obvezni su zimski pneumatici (M+S) s minimalnom dubinom profila 3 mm, na svim kotačima. Dopuštena je uporaba ljetnih guma no, s lancima za snijeg u prtljažniku. Za autobuse i teretna vozila zimske gume (s minimalno 3mm dubokim utorima) su obvezne između 15. studenoga (tekuće) i 31. ožujka (iduće godine). Neovisno o zimskim uvjetima!

Slovenija

U Sloveniji je uporaba zimske opreme datumski označena – između 15. studenog i 15. ožujka vozila moraju biti opremljena zimskom opremom. Nju čine 4 zimska pneumatika (označena slovima M+S, snježnom pahuljicom ili oznakom winter) i s minimalnom dubinom profila od 3 mm ili 4 ljetna pneumatika s minimalnom dubinom profila od 3 mm i s pripremljenim lancima za snijeg, u prtljažniku (priboru). Vozila s pogonom na sva četiri kotača moraju imati kod uporabe ljetnih pneumatika lance za snijeg na kotačima na stalno uključenoj pogonskoj osovini.

Vozila, čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 t, moraju imati zimske pneumatike na pogonskim kotačima ili ako imaju na svim kotačima ljetne pneumatike moraju imati odgovarajuće lance za snijeg (za pogonske kotača) i lopatu u priboru.

Na dijelu Slovenije uz more (na cestama od Kozine prema Kopru i Portorožu) ne treba imati takvu zimsku opremu. Na tom dijelu je minimalna zimska oprema za sva vozila je 4 ljetne gume s 3mm profila. Na cesti od Rijeke prema Kozini važi zimska oprema kao i u unutrašnjoj Sloveniji.

Kazna za vožnju bez zimske opreme je od ove godine sa 120 eura smanjena na 40 eura. Ostale kazne su: za neočišćen snijeg s auta 200 eura, nepoštivanje prometnog znaka o zabrani vožnje zbog zimskih uvjeta 300 eura, stvaranje prometnih poteškoća npr. zatvorena cesta zbog loše zimske opreme 500 eura, a za tvrtke kazne su još više – 1.000 eura.

Srbija

Novi Pravilnik o podjeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uvjetima za vozila u prometu na cestama u primjeni je od 4. svibnja 2012. godine.

U dijelu koji se odnosi na obveznu i zimsku opremu Pravilnik predviđa da u razdoblju od 1. studenoga do 1. travnja vozila moraju biti opremljena sa sve četiri zimske gume, ako se zbog vremenskih uvjeta na kolniku nalazi snijeg, led ili poledica. Dubina gazećeg sloja na pneumaticima za zimsku korištenje ne smije biti manja od 4 mm. Ukoliko su vremenski uvjeti tijekom zimske sezone takvi da nema snijega i leda na kolniku, zimski pneumatici neće biti obvezni. Izvan navedenog razdoblja, vozila mogu biti opremljena zimskom opremom.

U navedenom razdoblju, izvan naselja, obvezno je imanje lanaca ili drugih uređaja za povećanje trakcije u prtljažniku. Lanci se montiraju na pogonske kotače na dionicama ceste koje su označene znakom obveze uporabe lanaca kada je snijeg na kolniku.

U naselju, vozila ne moraju biti opremljena lancima, odnosno drugim uređajima za povećanje trakcije.

Što se obvezne opreme tiče, komplet žarulja više ne spada u obaveznu opremu.

Švicarska

Uporaba zimske opreme nije vremenski određena, obvezna je jedino u vrijeme zimskih uvjeta (snijeg na kolniku ili poledica) ili kad je prometnim znakom označeno. Ako je istaknut znak sa lancima za snijeg onda to vrijedi za sva vozila osim onih s pogonom na sva četiri kotača. U slučaju prometne nesreće u zimskim uvjetima lako se krivnja pridoda vozilima bez odgovarajuće zimske opreme. Prije odlaska u Švicarsku, u zimskom razdoblju, informirajte se o vremenskim uvjetima na području cestovnih prijelaza u visokom gorju jer je tamo zimska oprema (npr. lanci za snijeg) obvezna.

Ostale države

U ostalim državama nema većih posebnosti glede uporabe zimske opreme. Minimalna dubina profila na zimskim gumama kreće se od 3 do 4 mm. Jedino što su u Estoniji, Finskoj, Latviji, Litvi, Norveškoj, Rumunjskoj i Švedskoj, kao i u planinskim krajevima, odnosno kada je to posebnim znakom određeno, u Italiji,Francuskoj, Španjolskoj, Švicarskoj i Austriji – dopuštene i gume s čavlima.

Zimska oprema je određena datumom na cestama: u Finskoj od 1.11. do 31.3., u Latviji i Litvi od 1.12. do 31.4., u Estoniji od 1.12. do 1.3., u Švedskoj od 1.12. do 31.3., u Norveškoj, kao i Rumunjskoj od 1.11. do 31.3.

Usluge

Saznajte sve o našim uslugama

Savjeti

Savjeti o vožnji u svim uvjetima

BAT Autoservis

Više od pola stoljeća iskustva